ჰ - #georgiancharacters
ჰაე უკანასკნელი ასოა ქართულ ანბანში, თუმცა, ეს არაფრის დასასრული არ არის. პირიქით, დასაწყისია. თუნდაც იმიტომ, რომ აქ შესაძლოა, სიტყვა ჰაერიც ყოფილიყო. მოკლედ, საქართველო აქაა, თავგადასავალი კი იწყება #georgiancharacters