ჭარბი
ჭარბი, ეგებ მომეტებული. ვერ იტყვი, რომ ეს სიტყვა საქართველოში მაინცდამაინც რაიმე ცუდად ზედმეტს გულისხმობს.
ქართველები ჭარბგრძნობებიანი ხალხია. ისინი ზეიმობენ დიდი ხმაურით, განიცდიან მძაფრი ხმაურით და მსჯელობენ მომეტებული ემოციით, თუნდაც სადავო ბევრი არაფერი იყოს. 
ამიტომ, ქართველებს სიჭარბე უყვართ. შესაძლოა, ეს სიუხვესთანაც იყოს დაკავშირებული, რადგან ეცდებიან, რომ იმაზე მეტი გაჭამონ და დაგალევინონ, ვიდრე შეგიძლია. თუ რამე უხვადაა, უნდა  დაიხარჯოს, თუ რამე ჭარბია, არ უნდა დაიმალოს.
თუმცა, სიჭარბე არა მხოლოდ სიუხვესთან იქნება ჩაბმული. ქართველებს დიდი ამოცანები უყვართ. შეიძლება ამ ამოცანის საყრდენში ჭარბი არაფერი არსებობდეს, მაგრამ თავად მისი ჭარბი ბუნება მის პოზიტიურობას განაპირობებდეს. მოჭარბებისგან შესაძლოა ბევრ ხიფათშიც გაჰყონ თავი, მაგრამ ეს ამოცანას ძნელად შეარყევს ხოლმე.